Luchtmeting

In Eindhoven is in het najaar van 2013 het Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) geïnstalleerd. De 35 Airboxen die AiREAS in Eindhoven heeft geplaatst, meten fijnstof, ultrafijnstof, NO2 en ozon. Dertig van deze kastjes hebben een vaste plek aan lantaarnpalen verspreid over de stad, vijf worden mobiel ingezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij evenementen of calamiteiten.

JWK_7314-5 copy

Philips en ECN hebben de AirBox ontwikkeld. Axians zet een dataplatform in zodat de meetgegevens kunnen worden uitgelezen en opgeslagen. De universiteit van Utrecht (IRAS) gebruikt de gegevens en combineert ze met andere informatiebronnen om gezondheidsonderzoek te verrichten. De faculteit ITC van de TU Twente zet haar expertise op het gebied van geo-modellering in. De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zijn vanaf het begin bij het project betrokken en faciliteren het op verschillende manieren.

Het innovatief meetsysteem levert een beeld op van de luchtkwaliteit boven de stad. Iedereen kan binnenkort de resultaten online zien via deze site. Per wijk wordt zichtbaar hoe groot de concentraties verontreinigende deeltjes zijn. Door de fijnmazigheid van het netwerk wordt ook zichtbaar hoe bijvoorbeeld verkeersstromen in een wijk de luchtkwaliteit beïnvloeden.

Voor meer bijzonderheden over het Innovatief Luchtmeetsysteem lees dit artikel uit het tijdschrift Lucht van voorjaar 2013: https://www.ecn.nl/publications/ECN-V–13-004