Gezondheid

Luchtkwaliteit is van levensbelang. Vuile lucht is slecht voor onze gezondheid. Steeds duidelijker wordt hoe groot de schadelijke effecten zijn. Vooral over fijnstof en ultrafijnstof raakt de laatste jaren steeds meer bekend.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap veel fijnstof inademen, hebben een grotere kans op een baby met een laag gewicht. Dat blijkt uit een grote Europese studie waar onder andere de Universiteit Utrecht aan meewerkte.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap veel fijnstof inademen, hebben een grotere kans op een baby met een laag gewicht. Dat blijkt uit een grote Europese studie waar onder andere de Universiteit Utrecht aan meewerkte.

In steden over de hele wereld ondervinden de bewoners de effecten van luchtkwaliteit aan den lijve. Vervuiling is meestal onzichtbaar, maar de gevolgen zijn op den duur overduidelijk. Er zijn aanwijzingen dat ultra fijnstof, ofwel deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer, de meest schadelijke deeltjes van fijnstof zijn. Ze dringen via onze luchtwegen de bloedbaan binnen en kunnen diep in het lichaam schade aanrichten. Voor deze kleinste deeltjes zijn geen maximale hoeveelheden afgesproken. In een stedelijke omgeving bestaat dit ultrafijne stof voor een belangrijk deel uit roet.

Ook Nederlanders lopen gezondheidsschade op, met name door (ultra)fijnstof. Dit gebeurt vooral in de grote steden en daar waar op het platteland intensieve veehouderij plaatsvindt. Bewoners van drukke straten en kinderen die nabij drukke wegen naar school gaan, hebben een grotere kans op luchtwegproblemen. Ook ouderen zijn extra gevoelig voor vervuilde lucht.

Er is geen ondergrens vast te stellen. Dus geldt simpelweg: hoe minder fijnstof, hoe gezonder. Al zijn er Europese normen voor PM10 (deetjesgrootte tot 10 micrometer) en vanaf 2015 voor PM2,5, het blijft belangrijk om te onderzoeken hoe groot die schade precies is, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe ongezond is fijnstof dan? Bijna vier procent van de ziekten kunnen gekoppeld worden aan luchtvervuiling, ongeveer evenveel als ziekten die te maken hebben met te weinig lichaamsbeweging. Ter vergelijking: roken veroorzaakt dertien procent van de ziekten en obesitas tien procent. Verkeersongevallen leveren minder dan twee procent van de ziekten.

Behalve (ultra) fijn stof spelen ook ozon en stikstof dioxide een rol. Effecten op de gezondheid kunnen optreden bij kortdurende, hoge concentraties luchtverontreiniging (smog). De dagelijkse sterfte en ziekenhuisopnamen door hart- en vaatziekten en luchtwegziekten nemen dan toe. Ook is een toename van astma-aanvallen bij kinderen aangetoond. Effecten van langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging zijn een kortere levensduur, longkanker, hart- en vaatziekten en luchtwegziekten bij kinderen.

Daarom legt AiREAS een koppeling tussen de meetgegevens van het Innovatief Luchtmeetsysteem en de gezondheid van de stadsbewoners. AiREAS werkt samen met (plaatselijke) gezondheidsdiensten zoals de GGD’s en hart- en vaatspecialisten. Ook op deze manier maakt AiREAS het onzichtbare zichtbaar.