AiREAS

AiREAS staat voor een schone stad. Burgers, bedrijven, wetenschappelijke instituten en de overheid werken binnen AiREAS samen om dat te bereiken. Om te beginnen hebben zij het Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) ontwikkeld. Eindhoven heeft de primeur: daar hangen sinds najaar 2013 tientallen kasten die verschillende soorten fijnstof, ultrafijnstof en ozon meten. Dit zijn allemaal stoffen die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid. Op deze site ziet u de meetresultaten van de AirBoxen. Zo maakt AiREAS het onzichtbare zichtbaar.

N.B. bij de meetgegevens wordt met PM25 de waarde voor PM2,5 bedoeld. De Airboxen van Breda worden momenteel gekalibreerd en zijn dus niet beschikbaar.

UFP roulatie: Donderdag 24 november is gestart met de roulatie van UFP meters om ook in andere gebieden Ultra-fijnstof te kunnen meten. UFP locatie Spijndhof blijft voor vergelijking als achtergrondlocatie. Volgende roulatie is per 4 januari 2017 gebeurd, waardoor nu airboxen 12, 19, 29 en 30 UFP hebben. Er wordt circa elke 3 weken gerouleerd. Airbox 6 is in onderhoud.

Disclaimer: De meetgegevens op bovenstaande kaart (gemaakt door Axians) zijn gekalibreerde data en dus nog niet gevalideerde data. Voor kalibratie wordt er vergeleken met lokale RIVM apparatuur van het landelijk meetnet. De meetwaarden zijn as-is en vrij te gebruiken, mits met bronverwijzing.

Airboxen in Breda, Eindhoven of Helmond zijn meer in detail te zien door met uw muis de kaart te schuiven, zodat de betreffende plaats in het midden staan en dan met de “+” symbool in the zoomen. 

U kunt na inzoomen dan zien hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in Eindhoven, Breda of Helmond. Iedere blauwe antenne vertegenwoordigt een meetlocatie. U klikt op een van deze antennes en ziet dan een tabel met de straat en de verschillende stoffen met hun concentraties. De kleur van het bolletje voor de meetwaarde veranderd van kleur als er een drempel overschreden wordt conform de richtwaarden van RIVM en IRAS. Als de rondjes overlappen, dan kunt u het beste met het “+” symbool even inzoomen.

De gegevens worden ieder uur ververst. Hieronder iets over de meetwaarden. Voor AiREAS zijn tevens in samenwerking met RIVM en IRAS (Universiteit Utrecht) richtwaarden voor de concentratie opgesteld. Uitgangspunt is de relatieve impact op de gezondheid. Voor PM1 is er weinig onderzoek. Wel blijkt de ratio over 2014 tussen PM1 en PM2,5 gemiddeld 0,68 te zijn en behoorlijk consistent. De richtwaarden voor PM1 zijn dan ook afgeleid van PM2,5

  Wat? Bijzonderheden
PM1 Fijnstofdeeltjes tot 1 micrometer, uitgedrukt in microgram per m3 In een gemiddelde Nederlandse stad is de concentratie over een jaar genomen ongeveer 12. Richtwaarde van “Goed” naar “matig is 14.
PM2,5 Fijnstofdeeltjes tot 2,5 micrometer, uitgedrukt in microgram per m3 In een gemiddelde Nederlandse stad is de concentratie over een jaar genomen ongeveer 18. Richtwaarde van “Goed” naar “matig” is 20.
PM10 Fijnstofdeeltjes tot 10 micrometer, uitgedrukt in microgram per m3 In een gemiddelde Nederlandse stad is de concentratie over een jaar genomen ongeveer 27. Richtwaarde van “Goed” naar “matig” is 30.
UFP Ultra fijnstof tot 0,1 micrometer, aantal deeltjes per cm3 lucht In een gemiddelde Nederlandse stad is de concentratie over een jaar genomen ongeveer 10.000. Ultra fijn stof meet het ILM alleen in de Mauritsstraat, Hudsonlaan, Jeroen Boschlaan, Hofstraat, Donk en Spijnthof. Deze gaan echter gerouleerd worden om een indruk te krijgen over heel Eindhoven. Richtwaarde van “Goed” naar “matig” is 6000.
Ozon Microgram per m3 lucht Bij 1 uur lang 180 of meer: gezondheidsrisico voor bepaalde groepen. Bij 3 uur lang 240 of meer: gezondheidsrisico voor alle blootgestelden. Grenswaarde van “Goed” naar “matig” is 40.
NO2 Microgram per m3 lucht NO2 is mede van belang als het gaat om bijvoorbeeld verkeersstromen. Richtwaarde van “Goed” naar “matig” is 30.

Ambtemp is: Buitenlucht temperatuur in graden Celcius

Ambhum is: Relatieve vochtigheid (in de buitenlucht) in %.

Hieronder een globale beschrijving van de verschillende deeltjes en gassen, die gemeten worden.

Stikstofdioxide (NO2)

Stikstofdioxide komt vrij door verkeer en industrie. In de stad is de invloed van autoverkeer goed zichtbaar met hoge waarden in de ochtend- en avondspits langs (drukke) wegen. Maar stikstofdioxide wordt ook gevormd uit chemische reacties in de lucht. Weersomstandigheden hebben daarom ook grote invloed op de concentraties stikstofdioxide.

Fijnstof (PM1, PM2.5 en PM10)

De concentratie fijnstof zegt iets over de aanwezigheid van deeltjes (PM) in de buitenlucht. De (maximale) grootte van de deeltjes wordt dan uitgedrukt in een getal in micrometer. Meest gebruikt worden PM10 en PM2,5. Maar ook PM1 kun je meten en laten zien. PM1 geeft dan de fractie met wat kleinere deeltjes aan. Maar dit is géén ultrafijnstof. Concentraties fijnstof zijn afhankelijk van het weer; onder invloed van bijvoorbeeld windrichting, –snelheid en luchtdruk varieert de concentratie in de tijd. Daarbij zal in een stedelijke omgeving door verkeersinvloeden de concentratie in de dag wat hoger zijn dan ’s nachts. Fijnstof ligt als het ware als een deken over de stad; de concentraties fijnstof variëren tussen plekken in de stad maar beperkt Het meeste stof komt van ver “aanwaaien”. PM1 bestaat uit deeltjes kleiner dan 1 micrometer. PM2,5 bestaat uit deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer en zijn bijvoorbeeld: verbrandingsresten, organische elementen, metalen etc. PM10 bestaat uit deeltjes kleiner dan 10 micrometer en zijn bijvoorbeeld: pollen, stof, schimmels etc. Ter vergelijking, een menselijke haar is gemiddeld ongeveer 50-70 micrometer dik. Daarbij is 1 micrometer één duizendste van een millimeter.  In het algemeen geldt hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze doordringen in de longen.

Ozon (O3)

Ozon wordt gevormd in de lucht uit andere stoffen. Concentraties zijn dan ook vooral afhankelijk van het weer. Ozonconcentraties kunnen met name in zomer sterk oplopen wanneer sprake is van veel zonlicht, hoge temperatuur en weinig wind (zomersmog). De hoogste ozonconcentraties worden in het algemeen in de late namiddag gemeten.

Ultrafijnstof (UFP of PM0,1)

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes (of aerosolen) in de lucht die zo klein en licht zijn dat de concentratie niet meer uitgedrukt wordt in massa per volume maar in aantal deeltjes per volume. Het gaat hier om deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Omdat deze deeltjes zo klein zijn kunnen ze diep in de longen en zelfs in de bloedbaan doordringen. Voor gezondheidseffecten speelt ook de chemische samenstelling (de bron) van deze deeltjes een rol. Ultrafijnstof concentraties kunnen plaatselijk sterk verhoogd zijn bij verbrandingsbronnen als open haard, kachels, sigaretten, passerende (vracht-)auto’s, bussen of brommers en opstijgende of landende  vliegtuigen.

Meer informatie over fijnstof vindt u op WikiPedia.

Voor meer informatie over de normen voor luchtverontreiniging door (ultra)fijnstof en ozon.

Wie de gegevens een tijdje bijhoudt, merkt dat de concentratie van stoffen steeds verandert. Dit komt vooral door de weersomstandigheden. Bij windstil weer kan de verontreiniging zich moeilijk verspreiden en blijft de concentratie hoog. Bij een zuidoostenwind komt er veel luchtverontreiniging vanuit andere gebieden, soms van honderden kilometers ver.

Omdat veel verontreiniging wordt veroorzaakt door het verkeer, zijn de concentraties overdag hoger dan ’s nachts.

Voor ozon geldt dat deze stof  ontstaat uit een combinatie van verontreinigende deeltjes, zonlicht en hoge temperaturen.

Vragen of opmerkingen over de meetgegevens? Mail naar:

Disclaimer: Alle informatie op deze website is indicatief. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.